cultura

La Crida denuncia el model “neoliberal” de contractació de la regidoria de Cultura

La Crida per Lleida – CUP s’oposa al plec de condicions per a la contractació de personal (15) per a equipaments culturals, que es presentarà al proper ple de la Paeria. La formació alerta que s’està fomentant un model de “subcontractació externa, puntual i precària” a l’àrea de Cultura de la Paeria.

La regidoria de Cultura ha presentat un contracte de serveis de “col·locació i subministrament de personal”, vocabulari propi d’una “empresa de treball temporal” al parer de la Crida. El plec estableix que la màxima puntuació per adjudicar el contracte és el preu més baix (60 punts sobre 100), fet que atempta directament contra els salaris del personal que, segons la formació, seran baixos i precaris. Només el 10% de la puntuació fa referència a condicions laborals, mentre que el 30% restant parla de disponibilitat immediata del personal.

Aquest contracte tindria una durada de dos anys, prorrogables a dos anys més. No obstant, la Crida alerta que no s‘estableix en quines circumstàncies es pot sol·licitar la pròrroga i quins criteris es reserva la Paeria per concedir-la.  A més, adverteix que no hi haurà control ni supervisió per part de l’Ajuntament, ja que el pagament dels serveis es farà satisfent les factures que presenti l’empresa adjudicatària.

“L’àrea de Cultura necessita de personal amb formació específica i condicions de treball estables que permetin fer créixer tots aquests àmbits. Rebutgem les subcontractacions externes i puntuals per la precarietat que genera als treballadors” assegura el regidor Francesc Gabarrell.

La Crida considera que recórrer a empreses privades de col·locació de personal suposa una “bufetada” a la feina de l’Institut Municipal d’Ocupació, ja que és l’organisme públic que hauria de gestionar la nova contractació. “És un escàndol que la Paeria estigui fomentant un model neoliberal de contractació laboral i és trist que sigui a l’àmbit de la gestió cultural del municipi”, lamenta Gabarrell.

Lleida, 20 de novembre de 2017

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria