Alberg, Gericó

La Crida insisteix en la necessitat d’un alberg públic a Lleida

La Crida per Lleida – CUP torna a posar sobre la taula la necessitat de crear un alberg públic a Lleida, «dotat amb recursos econòmics i professionals i que realitzi una atenció integral de les persones excloses de l’habitatge». En el marc del Grup sobre Pobresa i Col·lectius Específics, la formació ha reclamat a la Regidoria de Drets que mobilitzin més pisos per a famílies sense llar, «que garanteixi la protecció dels infants».

Fruit d’un acord de ple, la Paeria es va comprometre a augmentar l’oferta de menjadors públics i garantir el dret a l’alimentació saludable. Segons la Crida, aquests compromisos no s’han materialitzat i la formació ha insistit en vertebrar una xarxa de menjadors i horts socials que ajudin a dignificar les condicions de vida de les persones en exclusió social.

Combatre les barreres administratives per a persones estrangeres

La Crida ha fet especial esment a les «persones sense documentació que no són nouvingudes»: han perdut la seva documentació a causa de la manca de contractes laborals tot i portar anys d’arrelament al país.

Per afrontar aquesta situació, la formació planteja donar suport a la campanya ‘Tanquem els CIEs’ articular mecanismes per eliminar el racisme i la xenofòbia de les empreses immobiliàries i als propietaris de pisos, que posen obstacles a les persones migrades a l’hora d’accedir a un habitatge. A més, la Crida exigeix facilitats d’accés a les escoles bressol i garantir menjadors públics en períodes vacacionals.

Fruita amb justícia social 

La formació anticapitalista torna a reclamar un segell de garantia de producció «amb justícia social» per a empreses fruiteres que es vulguin acollir a la promoció pública del seu producte.

Violència i tracta de dones

La Crida demana que recuperin els centres d’atenció sexual i reproductiva i que es dotin de personal i pressupost, així com articular programes de detecció de la tracta de dones amb finalitat d’explotació sexual. A més, exigeix augmentar els recursos residencials per a dones que surtin d’un context de violència masclista.

Lleida, 5 d’abril de 2017

 

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria