camí escolar

La Crida proposarà al ple de la Paeria la implementació del programa “Camí escolar, espai amic”

La Crida per Lleida – CUP defensarà al ple de la Paeria de febrer la creació d’una xarxa de mobilitat «segura, sostenible i autònoma» en els desplaçaments dels infants i joves cap a l’escola o altres espais educatius i de lleure, a través de la implementació del programa Camí escolar, espai amic. A banda de promoure la creació i la senyalització d’itineraris segurs, aquesta iniciativa busca activitats educatives i divulgatives, tant a l’escola com als barris, que fomentin la mobilitat sostenible i impliquin la pròpia comunitat amb la participació directa en el seu disseny.

Tal i com explica la formació, els objectius a assolir a Lleida són molt concrets: per una banda, millorar el coneixement que infants i joves tenen del seu barri i dotar-los d’eines per tal d’identificar situacions de perill. A través del desenvolupament de recorreguts segurs i agradables de casa a l’escola, es vol fomentar també que els joves formulin propostes de millora, participar-ne en l’execució i coresponsabilitzar tota la comunitat com a agent educatiu.

«Malauradament, avui la Paeria no contempla la creació d’un programa d’aquestes característiques. Els projectes de millora dels entorns escolars que està duent a terme són projectes de caire urbanístic», explica Francesc Gabarrell, regidor de la Crida.

El paper de les associacions de pares i mares i els comerços de barri

El primer pas per implementar el programa és dur a terme un estudi sobre la procedència dels alumnes dels centres educatius de la ciutat, proposar els possibles recorreguts i, un cop acordats i senyalitzats, detectar els punts conflictius i proposar les actuacions per solucionar-los.

A més, es proposa implicar el barri en la mobilitat segura dels nens i les nenes a partir de la creació de la Xarxa de Comerç Amic  establiments de barri on els nois i noies saben que poden anar en cas d’emergència -. Amb la participació de la Guàrdia Urbana i els agents cívics de la ciutat, es reforçaria la seguretat a l’entorn dels centres, no només als passos de vianants sinó en aquelles zones conflictives que afectin al camí escolar.

A més, reclamen un pla d’urbanisme «amable» amb especial incidència al recorregut dels diferents camins escolars, que tingui en compte la recuperació de places i zones verdes i potenciï la sensació de seguretat (augmentar l’enllumenat públic en determinades zones de la ciutat i lluitar contra la proliferació de solars i espais degradats al mig de l’entramat urbà).

«La implantació del concepte camí escolar segur ha de preveure, també, el desenvolupament de serveis i activitats més enllà de les millores urbanístiques; més enllà, fins i tot, de la simple senyalització d’itineraris. Ha de preveure la implicació de tota la comunitat, i ha de permetre la mobilitat sostenible, segura i autònoma dels joves i infants», afegeix Gabarrell.

Lleida, 20 de febrer de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria

1 Comment