EMU, habitatge social

La Crida demana a l’EMU l’aplicació real de la Llei 24/2015 d’emergència en l’habitatge

La Crida per Lleida – CUP sol·licita a l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) que revisi el preu dels lloguers que gestiona, en funció el que estableix per la Llei 24/2015 d’emergència en l’habitatge. La formació destaca que l’EMU disposa actualment d’un parc de centenars d’habitatges de lloguer, dels quals una part significativa d’aquests tenen contractes anteriors a la Llei 24/2015.

La Crida adverteix que «no compleixen les condicions per a ser lloguer social», ja que no s’atenen a l’article 5 del nou redactat: «no es pot considerar lloguer social qualsevol pis que costi més del 10% dels ingressos de la unitat familiar que resideix en ell». En aquest sentit, el grup municipal afegeix que les despeses en habitatge i en subministraments bàsics no poden comportar més d’un 30% dels ingressos disponibles de la unitat familiar, tal com disposa l’article 8 de la Llei 24/2015.

Atenent a tot això, la formació reclama accions a l’EMU com a encarregada de la gestió del parc públic d’habitatge.

Lleida, 7 de març de 2017

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria