La Crida demana que s’inclogui Balàfia al Pla de Dinamització de Mercats

El grup municipal de la Crida – CUP ha presentat avui una proposta de resolució a la  Comissió Informativa de Polítiques de Gestió i Promoció de la Ciutat i la Sostenibilitat per tal que el mercat municipal de Balafia s’inclogui dins del pla de dinamització dels mercats municipals que s’impulsa des de l’equip de govern de la Paeria.

Cal recordar que el desembre de 2015 la Comissió Informativa per les Polítiques de Gestió dels Recursos va aprovar, entre d’altres acords, l’impuls d’un Pla de dinamització dels mercats municipals.

El gener d’aquest any la Crida per Lleida – CUP va demanar a la Paeria diferent informació sobre aquest pla, entre d’altres l’estat  de confecció/execució d’aquest pla, les propostes de dinamització i ajut que te previstes dur a terme la Paeria per l’any en curs mentre no s’executa l’esmentat pla anterior o els mecanismes de coordinació de la Paeria entre els mercats municipals.

En les respostes rebudes el 23 d’agost, el regidor de promoció de la ciutat, del comerç, turisme, ocupació i emprenedoria, sr. Peris fa esment, respecte de l’esmentat pla que: “s’ha elaborat un plec de prescripcions tècniques per tal de dur a terme la licitació d’un estudi que permeti diagnosticar la situació actual del mercat municipal de Fleming”, excloent el mercat municipal de Balàfia.

La Crida demana demana una aposta clara de la Paeria per tots els mercats municipals  i aposta per un model de comerç que fomenti el consum de proximitat, ecològic, alternatiu, cooperatiu i local.

Lleida, 29 d’agost de 2017.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria