Llotja

La Crida i el Col·lectiu Ronda denuncien que la licitació de la Llotja es va fer sense estudis de viabilitat econòmica

La Crida per Lleida – CUP ha fet públiques les conclusions de l’informe encarregat al Col·lectiu Ronda sobre les irregularitats detectades per la creació del Centre de Negocis i Convencions, S.A. i la Llotja de Lleida, S.A..

Aquest informe, que data del 16 de desembre de 2016, destaca sobretot que l’Ajuntament de Lleida prengués decisions sobre la gestió público-privada de la Llotja «sense disposar d’informació cabdal per tal de valorar la seva sostenibilitat i eficiència».

En aquest sentit, el document assenyala les «greus situacions econòmiques» que es descriuen en els informes de control del CNC i en les auditories de la Llotja S.A., pels quals es constata l’obligació de dissoldre les societats segons els seus propis Estatuts i la Llei de Societats Anònimes.

Així, a l’informe encarregat al Col·lectiu Ronda consta que «a la data d’avui» hi ha pendent el pagament del 84% de les quantitats acordades (cànon fix i variable) en el plec de clàusules per la licitació de la Llotja.

A més, conclou que «la sostenibilitat del CNC deriva de la subvenció anual de l’Ajuntament» per al pagament de deutes i despeses financeres i que «no consta cap previsió de que el CNC pagui el deute de 536.784 euros que manté amb l’Ajuntament».

Les conclusions de l’informe també assenyalen que les auditories de la Llotja S.A. es presentaven «fora del termini establert» i que el CNC va fer contractacions «sense requisits de publicitat i concurrència» ni «acords formals».

Sobre la creació del Centre de Negocis i Convencions, S.A., el document denuncia que es triés com a «soci solvent» la Llotja Agropecuària, S.A., dedicada a l’activitat agrícola. Aquesta tria posaria «en dubte els criteris de sostenibilitat i eficiència esgrimits per la tipologia de la societat escollida».

Sobre el model de gestió indirecta que va triar l’Ajuntament de Lleida  per la Llotja, mitjançant una empresa público-privada, l’informe posa en dubte que es tingués en compte la fórmula «més sostenible i beneficiosa per l’interès públic».

Així, el Col·lectiu Ronda conclou que hi va haver una «manca de voluntat absoluta» de gestionar la Llotja a través del CNC, tot i que els estatuts de la seva constitució li atorguessin aquesta funció, i denuncia que la gestió s’adjudiqués a un tercer, la Llotja de Lleida S.A..

________________________________________________________________________________________________

Podeu descarregar-vos aquí l’informe emès pels advocats Carles Perdiguero i Marc Vilar i la consultora econòmica Iolanda Fresnillo del Col·lectiu Ronda.

ronda

 

 

 

 

 

 

Lleida, 13 de febrer de 2017

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria