Serveis Socials, protocol

Les retallades en Serveis Socials no són responsabilitat ni de les treballadores ni de les usuàries

Comunicat de la Crida per Lleida sobre el nou protocol d’atenció a Serveis Socials

 

El protocol municipal que ahir va presentar a la premsa la regidoria de Serveis Socials com un intent de frenar les «intimidacions» cap a les treballadores públiques és intolerable en un municipi democràtic. Sense informar als grups polítics, als sindicats, al personal de la Paeria, als moviments socials… la regidoria va optar per criminalitzar la gent que defensa col·lectivament els seus drets.

Des de la Crida per Lleida considerem que aquest procediment no ajuda a les treballadores de Serveis Socials, sinó que les posa a l’ull de l’huracà: hauran de ser elles qui prenguin la decisió de a qui atenen i a qui no. A més, amaga el problema real: la manca de responsabilitat política de l’equip de govern sobre l’emergència social de la ciutat.

Qualsevol persona té dret a anar acompanyada a Serveis Socials, i té dret a ser atesa. L’acompanyament col·lectiu, des de la pràctica quotidiana de les organitzacions socials, educatives, feministes, etc respon a l’eix bàsic de la convivència, la solidaritat i l’apoderament popular. És la base i l’essència de ser comunitat.

La societat lleidatana es troba en un moment difícil: augmenta la pobresa i apareixen incipients mostres de xenofòbia, racisme i aporofòbia. La majoria de persones en situació d’exclusió social no disposen d’eines per gestionar soles els seus processos administratius:  els moviments socials donen suport i acompanyen aquestes persones per tal que tinguin possibilitats de formar part de la comunitat i recuperar la seva autonomia. Per construir comunitat.

Defensem el dret a la reivindicació dels moviments socials i els drets laborals de les persones treballadores de la Paeria. Tothom ha de poder desenvolupar la seva vida i la seva feina sense violència ni pressions. Reclamem un diàleg real i obert. Per això us demanem assenyalar juntes les culpables dels conflictes viscuts a l’Ajuntament: juntes, treballadores i col·lectius socials, sense sentit corporatiu, només amb la voluntat de dignificar la vida de la nostra gent.

Denunciem juntes la manca de directius concretes pel desenvolupament de la llei 24/2015 contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Denunciem juntes la manca de supervisió i efectivitat dels protocols – especialment els de violència masclista i exclusió social –. Denunciem juntes la manca d’un pressupost a Serveis Socials que s’adeqüi a les necessitats reals de la població.

El govern municipal segueix sense responsabilitzar-se de les desigualtats a Lleida ni de les situacions d’exclusió. En lloc de reforçar els serveis socials i vetllar perquè aquestes persones puguin tenir una perspectiva de futur autònom i real, amaga la pobresa derivant-la a entitats religioses i empreses del tercer sector. Els resultats de les polítiques de serveis socials no han servit per revertir la pobresa Lleida, perquè no van acompanyades d’una proposta real i de la voluntat de transformació. I en això no hi tenen res a veure els treballadors i les treballadores de la Paeria, sinó que la responsabilitat únicament cau sobre el regidor de Serveis Socials i el seus gestors.

Lleida, 3 de febrer del 2017

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria

1 Comment