Carta “S’ha acabat, hi tenim dret!”

Fa uns dies em vaig presentar com a candidata número quatre a la llista que la Crida-CUP proposarà a les properes eleccións municiapls a la ciutat de Lleida. Comprenc que sóc bastant desconeguda per a la gent de Lleida, malgrat això, tinc 66 anys i un llarg historial de treball social i polític, fonamentalment en la lluita feminista.

He de dir-li que em va sorprendre negativament que el seu diari publiqués la notícia sota el títol “la germana de Siurana, número quatre a la llista de la CUP”. He deixat passar dues setmanes abans d’escriure aquesta carta, però em continua sorprenent que cap de vostès s’hagin interessat per conèixer alguna cosa més de la meva trajectòria, que l’anècdota familiar.

No han esbrinat ni m’han preguntat qui sóc, què penso ni què volem les persones que ens oferim a treballar en un nou projecte ciutadà. Es una actitud xocant.

Els treballs de Lévi-Strauss expliquen que l’estatus dels individus en les societats tribals es defineix pels vincles de parentiu que els sustenten. Aquestes no són ni les circumstàncies, ni la cultura que regeixen ara a Lleida. El feminisme ha aconseguit que aquests criteris no tinguin valor jurídic ni social. L’any 2019 no es pot definir cap dona como a “filla de”, “germana de”, “mare o amant de”.

Per això, el meu primer desig en aqueta nova etapa de la meva vida a Lleida és acabar amb aquesta pràctica. Que mai més, ni a mi ni a cap altra dona ens defineixin per les nostres relacions de parentiu. Hi tenim dret!

Elvira Siurana

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria