Aprendre a ser lliures per transformar Lleida

L’educació és l’eina que tenim com a ciutadania per aconseguir una societat socialment justa, igualitària i inclusiva. I aquesta eina no sols ha d’estar en mans d’educadors i mestres, sinó que tota la ciutadania hem de formar part del procés de l’alumnat en el seu creixement i en la seva formació.

El procés de formació i aprenentatge comença des de què som infants, des de què naixem, i per això, com a ciutat hem de garantir l’accés universal a les llars d’infants municipals, per això és clau eliminar les taxes de matriculació i les quotes que progressivament s’han anat augmentant en els últims anys, així com assegurar el dret al transport escolar i a l’alimentació dels nens i nenes. A la vegada que hem de garantir l’oferta educativa complementària: escola d’art, escola de música, escola de teatre i dansa, aules d’aprenentatge i escoles d’esport.

Com a societat hem de lluitar perquè en el procés educatiu no es generi un progressiu procés de segregació ja que és un dels principals esculls per aconseguir una Lleida socialment justa i inclusiva, on tots els lleidatans i lleidatanes tinguem les mateixes oportunitats. Com a ciutat i Ajuntament no ens podem excusar en diferències competencials o en manca de recursos econòmics per no garantir ni donar resposta a tota la diversitat d’alumnat que s’escolaritza, hem d’oferir els màxims recursos possibles per garantir l’èxit educatiu de tot l’estudiantat. Així mateix cal retirar tot suport públic i econòmic a la segregació per sexes, així com invertir en coeducació per un futur d’igualtat.

Hem de cercar la complicitat de tots els agents de la ciutat en la formació i en l’educació dels nostres infants, així com oferir espais de participació i d’implicació de les famílies. Sols amb la participació de mares i pares, del barri i de la comunitat que ens rodeja podem assegurar un procés educatiu divers, ric, significatiu i ple d’èxits. Hem d’obrir els centres més enllà de l’horari escolar per poder organitzar escoles de pares, tallers de formació i espais de joc, d’integració i de relació.

El PEC és la clau del procés educatiu: un Projecte Educatiu de Ciutat que englobi i coordini totes les actuacions que, des de diferents àmbits i Regidories, es duguin a terme a la ciutat, i que abordi les diferents problemàtiques, solucions i planificacions que com ajuntament portarem a terme: unes rutes escolars segures que garanteixin l’autonomia dels i les alumnes, projectes que donin a conèixer la diversitat de la ciutat entre l’alumnat, una oferta educativa complementària gratuïta i de qualitat per a tots els i les alumnes. I cal impulsar una Oficina Municipal d’Escolarització a l’alçada de tots aquests reptes.

Per poder participar en la transformació de la nostra ciutat hem de garantir a tothom, en igualtat de condicions, l’accés a una educació pública, gratuïta, de qualitat, laica i universal. I des de l’ajuntament hem de ser els màxims garants d’aquest dret universal, perquè ens hi va el futur de Lleida si volem dibuixar-lo dins un horitzó de justícia social i igualtat.

Oriol Rebull, Belén Gallego, Anna Campanera i Carles València
Membres de Crida per Lleida-CUP

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria