Acció d’avui (14 maig) amb propostes d’educació

Avui reivindiquem l’educació pública, catalana, gratuïta i de qualitat al matí donant suport a la vaga d’estudiants i ara a la tarda amb un acte davant l’EB dels Camps Elisis reclamant aquest dret i un crit de S.O.S. educació pública, perquè en política educativa proposem:

1.- Elaborar un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC): Totes les polítiques educatives s’han d’integrar el PEC, un projecte a llarg termini, específic de la nostra ciutat, i que garanteixi la continuïtat de les polítiques educatives, sigui quin sigui l’equip de govern, i que va més enllà dels 4 anys de legislatura. Aquest PEC ha de tenir, de forma clara, PEBs (Projecte Educatiu de Barri) per a cada barri, amb estratègies i polítiques concretes segons la diversitat i situació concreta de cada un. El PEC: Elaborar un mapa educatiu de ciutat. Integrar diferents experiències educatives de ciutat. Atribuir tasques i funcions envers la comunitat als serveis municipals.

2.- Lluita contra la segregació escolar i per la inclusió: Evitar que la creixent desigualtat social esdevingui un model segregat d’educació. Tant els centres educatius com la ciutat i les seves institucions han de donar resposta a la diversitat d’alumnes que s’hi escolaritzen, oferint a tota la població els màxims recursos possibles en el marc de la interculturalitat i l’èxit del procés educatiu, a través d’una millora de l’Oficina Municipal d’Escolarització i adscripcions de proximitat coparticipades amb la comunitat educativa, reconeixent-la com interlocutora més enllà dels canals formals.

3.- Garantir la gratuïtat del transport escolar i el dret a l’aliment: el cost del transport no pot suposar un obstacle en l’elecció i adscripció de places. El transport escolar estarà lligat al transport públic: totes les escoles connectaran amb la xarxa de transport per a l’accés al centre i disposaran d’autobús per tal que els seus alumnes es desplacin per dins de la ciutat a les diferents activitats educatives i culturals. Cal implementar les beques menjador i garantir el dret a l’alimentació.

4.-Millora de la xarxa pública d’Escoles Bressol i els espais d’oci educatiu municipal: Tendir a l’eliminació de taxes i quotes. Remunicipalització del servei de menjador i monitoratge. Aposta per una pedagogia activa, ràtios baixes, amb el personal educador necessari i unes condicions laborals estables, dignificar la xarxa de ludoteques i ampliar els períodes d’obertura d’espais o pavellons per a l’oci educatiu dels nens i nenes. Garantir que les escoles i els instituts previstos, malgrat la crisi, siguin construïts, acabar amb la situació de barracons de l’escola Pinyana fent front comú amb el centre i invertint recursos municipals.

5.- Apostar per l’escola participativa.- Aconseguir un sistema escrupolosament democràtic i individus a l’exercici de la ciutadania. I garantir l’ús social dels centres públics fora de l’horari escolar, per tal de donar un servei a la ciutat: Patis oberts a la ciutadania, realització de cursos, tallers, jornades de formació, i espais de trobada de la ciutat.

6.- L’ajuntament ha d’oferir i gestionar directament l’oferta educativa complementària a l’oferta educativa formal, amb accés universal: Escola d’Art, Escola de música, Escola taller, Escola de teatre i dansa, Aules d’autoaprenentatge, Normalització lingüística i Escoles Esportives.

Lleida, 14 de maig 2015.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria