Acabem amb la segregació escolar a Lleida

La Crida -CUP presentarà una proposta de resolució per acabar amb la segregació escolar a Lleida al Ple sobre l’estat de la Ciutat d’aquesta Corporació del dia 20 de juny de 2018. Es demana que la Regidoria d’Educació busqui estratègies de demanda al Departament d’Educació per a la reducció de ràtios a les aules, revertir els concerts escolars i acabar-los integrant dins una xarxa pública única, com a condició indispensable per assolir una escola pública garant de la cohesió social.

La Crida-CUP es basa en el famós informe del Síndic de Greuges de 2008, que evidenciava que Lleida era capdavantera en segregació escolar, i al de 2016, que posava de manifest que el Departament d’Educació de la Generalitat havia obviat les propostes que aquest havia fet per tal de canviar les polítiques de matriculació perquè l’accés als centres no estigués condicionat per la classe social, sinó que es fes d’acord amb el criteri de la igualtat d’oportunitats educatives.

Per posar fil a l’agulla, la Crida-CUP proposa que aquest juliol, la Regidoria d’Educació faciliti els informes dels anys 2008 i 2016 del Síndic de Greuges a tots els membres del Consell Escolar Municipal (CEM), i que iniciï una ronda de xerrades informatives a claustres i AMPES sobre els resultats detallats dels informes. Que la Regidoria d’Educació proposi al “grup de treball per a l’equitat, la cohesió social i contra la segregació escolar a Lleida” la realització d’un estudi per a la creació de l’Observatori Municipal de la Segregació Escolar. I que la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida aparti el director de l’escola Terraferma del “grup de treball”. S’entén que aquest grup ha de funcionar com una comissió per a combatre la segregació escolar de manera urgent, i aquest  és el representant d’una escola que segrega els i les alumnes per sexe, que no assisteix a les reunions de la Comissió de Garanties d’Escolarització (on també hi participen diferents representants d’entitats), i que la seva és l’única escola que no accepta les resolucions d’aquesta comissió, encarregada de distribuir i escolaritzar l’alumnat nouvingut o amb dificultats d’aprenentatge un cop ha començat el curs

Es demana també als nous responsables del Departament d’Ensenyament que eliminin de manera immediata els concerts educatius amb les escoles de l’Opus Dei ja que, malgrat els incompliments legals, continuen rebent anualment un total de 29.633.198 € de fons públics, contradient la moció aprovada pel Parlament de Catalunya contra les subvencions públiques cap a aquestes escoles. Cal doncs que el departament d’Ensenyament deixi de ser còmplice d’aquesta discriminació.

 

Grup d’Educació de La Crida per Lleida-CUP, 15 de juny de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria