La Crida elabora una guia de participació a la Paeria per a moviments socials

La Crida-CUP ha confeccionat una guia que pretén ser una eina per als moviments socials, entitats i col·lectius de la ciutat que volen fer sentir la seva veu dins la Paeria, així com facilitar-los l’accés a tot tipus d’informació i difusió institucionals.

Aquestes indicacions parteixen de la voluntat clara que els moviments socials conservin tot el protagonisme polític des de principi a fi i des d’una concepció ètica i corresponsable de l’acció col·lectiva. La Crida puntualitza que el grup municipal no “gestiona” les lluites ni els regidors “solucionen” reivindicacions; són només una eina.

En aquest document d’orientació s’explica que la principal via d’entrada de reivindicacions és a través de la presentació d’una moció a l’Alcalde per tal que la proposta s’inclogui dins l’ordre del dia del ple. La defensa de la moció la durà a terme el propi col·lectiu a través de la seva intervenció en seu plenària.

En cas que el Paer, com a President del ple, no accedeixi a incloure la moció dins l’ordre del dia, els col·lectius hauran d’adreçar la proposta als grups municipals, deixant clar que la moció és només de l’entitat. Cal evitar la pèrdua de protagonisme del col·lectiu o fins i tot la suplantació per parts dels grups amb fins electoralistes.

La guia també especifica com aconseguir informació institucional, tenint en compte que la normativa és força restrictiva, excepte en els casos de tramitacions que requereixin un període d’exposició pública, moment en què tothom hi pot accedir.

Així mateix, el document fa saber als moviments socials que en el cas que algun col·lectiu necessiti fer difusió de la seva lluita, la Crida-CUP té un espai en la revista de la Paeria que cedeix a entitats amb les quals comparteix la defensa dels drets col·lectius.

Per últim, el grup municipal reivindica més vies de participació i informació institucionals. Creu que és necessari aconseguir cartelleres públiques per les entitats i obrir les comissions municipals informatives (que el pacte PSC-C’s ha volgut opaques). També recorda que el teixit associatiu ha de restar amatent a la tasca de l’equip de govern i ser crític amb la de l’oposició. Per això cal que no es substitueixi l’enorme tasca de mobilització al carrer per les minses vies d’entrada a la institució.

Lleida, a 16 d’octubre de 2015

Descarregar GUIA

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria